02122733491

ارور یخچال ساید بای ساید اسنوا   97/11/03 305 بازدید

در صفحه ارور اسنوا به ارور یخچال اسنوا میپردازیم :

ارور F1

سنسور فریزر قطعی دارد

رفع عیب : سنسور را چک کنید

ارور R1

سنسور یخچال قطعی دارد

رفع عیب : سنسور را چک کنید

ارور RT

سنسور درجه حرارت محیط قطعی دارد

رفع عیب : سنسور را چک کنید

ارور D1

سنسوردیفراست قطعی دارد

رفع عیب : سنسور را چک کنید

ارور DR

سوئیچ یخچال خراب است

رفع عیب : چک کردن درب و یا باز و بسته بودن درب بیش از یک ساعت

ارور DF

سوئیچ فریزر خراب است .

رفع عیب : چک کردن درب و یا باز و بسته بودن درب بیش از یک ساعت

ارور DH

سوئیچ HOME BAR خراب است .

رفع عیب : چک کردن درب و یا باز و بسته بودن درب بیش از یک ساعت

ارور E1

سنسور قالب یخ قطعی دارد .

ارور ET

سوئیچ زیر قالب یخ مشکل دار .

ارور E9

سیستم آبرسانی مشکل دارد .

ارور ES

میکروسوئیچ

ارور EA

موتور یخساز اشکال دارد .

ارور EU

سوئیچ بال مرغی ایراد دارد .

ارور C1

اشکال در سیستم موتور یا نشتی گاز

ارور F3

دیفراست انجام نمیشود .

رفع عیب : با قطع برق و وصل مجدد آن دیفراست انجام میشود .

توجه : اگر درجه حرارت سنسور دیفراست زیر +10 درجه باشد قابل انجام است .

ارور D2

دیفراست دستی فعال است .

رفع عیب : با نگه داشتن FREEZER SET و 5 مرتبه فشار دادن REFRIGERATORE SET برفک زدایی دستی فعال میشود .

توجه : زمانی که درجه حرارت به +10 درجه برسد دیفراست قطع میکند .