02122733491

علت لرزش و تکان خوردن ماشین لباسشویی و جلوگیری آن 97/12/16 817 بازدید

یکی از عوامل اصلی ایجاد لرزش و صدای نامطلوب در ماشین لباسشویی قرار گرفتن لباس ها در ته مخزن به دلیل نیروی جاذبه میباشد. معمولا برای رفع این مشکل شرکت های مختلف در صدد بالانس کردن لباس ها در مخزن شستشو بوده اند. در این روش با کنترل میزان بار روی موتور اصلی سعی در پخش کردن لباس ها در مخزن شستشو دارند.

اصول این روش به این شکل است که از اختلاف نیروی لازم برای بالا بردن لباس ها در مخزن شستشو با پایین افتادن لباس ها در مخزن استفاده کرده و دور موتور را در لحظه ی کاهش بار روی موتور کم میکنیم. استفاده از این روش باعث پخش شدن لباسها در مخزن شده و از ایجاد لرزش جلوگیری میکند.

روش دومی که معمولا شرکتهای سازنده ی ماشین لباسشویی به کار میبرند استفاده از کمک فنر برای رفع مشکل لرزش است. سیستم کار این کمک فنر ها مشابه ماشین بوده و به این روش جلو لرزش های اضافه گرفته میشود.


اگر ماشین لباسشویی شما به تازگی دچار لرزش شده است:


1- کمکهای ضد لرزش ماشین را چک کنید چرا که هر چند سال یکبار نیاز به تعویض دارند.
2- محل نصب دستگاه باید تراز باشد این موضوع را چک کنید. در صورتی که تراز نیست با استفاده از تنظیم پایه های ماشین لباسشویی میتوانید انرا تراز کنید.

اگر ماشین لباسشویی شما نو است و دچار لرزش شده است موارد زیر را بررسی نمایید:


1- هرگز نباید لباسها را به صورت نامتوازن در مخزن شستشو قرار دهید. قرار دادن لباسها بصورت گلوله شده در مخزن لباسشویی مناسب نیست.
2- محل نصب ماشین لباسشویی باید تراز باشد اگر چنین نیست اقدام به تنظیم پایه های ماشین برای تراز شدن ان کنید.
3- پیچ ترنسلیت را باز کنید: اکثر ماشینهای لباسشویی دارای پیچی برای ثابت کردن مخزن در هنگام حمل و نقل هستند کنترل کنید این پیچ باز شده باشد.
4- هیچگاه بیش از ظرفیت ماشین لباسشویی در ان لباس نریزید.
5- هیچگاه کمتر از ظرفیت ماشین لباسشویی در ان لباس نریزید.
6- عدم تخلیه ی اب ماشین لباسشویی یا کند تخلیه شدن ان میتواند باعث بروز این مشکل شود.


مشکلات فنی که باعث لرزش میشوند:


1-وزنه های بالانس : در ماشین لباسشویی ها وزنه هایی در جهت بالانس قرار داده شده اند. اگر این وزنه ها به دلایلی جدا شوند باعث ایجاد لرزش خواهند شد.
2-قطعات مخزن : اگر قطعات مخزن ماشین لباسشویی به دلایلی خراب شوند این موضوع میتواند باعث ایجاد لرزش شود.
3-بلبرینگ مخزن : یکی از قطعاتی است که در صورت اسیب دیدن میتواند باعث بروز لرزش در ماشین لباسشویی شود.
4-خراب شدن قطعه ی فولی : در ماشین لباسشویی قطعه ای به نام فولی یا فلکه ی ابکش وجود دارد که خراب شدن ان میتواند باعث ایجاد لرزش شود.
5-خراب شدن قطعه ی تاخو : در ماشین لباسشویی قطعه ای به نام تاخو وجود دارد که خراب شدن ان باعث عدم تنظیم جریان برق ورودی به سیستم میشود که عمیتواند عامل لرزش باشد.

تعمیر لباسشویی