02122733491

علت گرم نشدن مایکروفر 97/10/04 289 بازدید

مشکلات متعددی می‌تواند به عنوان دلیل گرم نکردن مواد غذایی در مایکروفر در نظر گرفته شوند. از میان مشکلات گرم نشدن غذا می‌توان به طور عمده به ایرادات احتمالی زیر اشاره کرد.

١-مگنترون

مگنترون امواج رادیویی را با طول موج بلند طول می‌کند. این امواج با نفوذ در مواد غذایی، مولکول‌های آب را به ارتعاش در می‌آورند، ارتعاش مولکول‌های آب گرما تولید کرده و غذا گرم و در نتیجه می‌پزد.

مگنترون از ولتاژ بالا استفاده می‌کند و منبع جریان مستقیم DC بالا برای ایجاد فرکانسی که غذا را می‌پزد لازم است. اگر مگنترون بسوزد، مایکروفر گرم نخواهد کرد. مگنترون قابل تعمیر نیست، اگر مگنترون سوخته باشد، و شما باید آن را تعویض نمایید.

٢-ميكروسوييچ درب مايكروفر

علت دیگر می‌تواند خرابی میکروسویچ درب باشد. سویچ درب به دیگر قسمت‌های مایکروفر پیغام می‌دهد که برق برسد وقتی بسته باشد، و وقتی باز می‌شود گرما قطع خواهد شد. میکروسویچ درب به عنوان یک سویچ اینترلاک عمل می‌کند. وقتی این قطعه کار نکند، فن و موتور گردان همچنان کار خواهند کرد. برای دسترسی به میکروسویچ باید قاب مايكروفر برداشته شود. میکروسویچ درب معمولاً دارای سیم‌هایی با علامت C و NO است. از یک مولتی‌متر برای بررسی سویچ هنگامی که فشرده می‌شود استفاده کنید. اگر در این حالت رسانندگی نبود میکروسویچ را تعويض کنید.

٣-ديود ولتاژ بالا

ديود انرژی مگنترون را تأمين مي كند. دیود ولتاژ بالا در قسمت داخلی قرار دارد. مایکروفر را از برق در آورده و بعد از باز کردن قاب مايكروفر، خازن ولتاژ بالا را دشارژ (تخلیه) کنید. دیود را برای با یک مولتی‌متر امتحان کنید، دیود باید در یک جهت مقاومت خیلی کم و در جهت مخالف رسانندگی خیلی زیاد داشته باشد، اگر اینگونه بود یعنی دیود سالم است. اگر دیود در هر دو جهت رسانندگی کمی داشت یعنی معیوب است و باید تعویض شود.

تعمیر لوازم خانگی اف ایکس سنتر