02122733491

کد های خطا در یخچال سامسونگ 97/12/20 578 بازدید

ارور  e4 :

کدخطای 4e

علت ارور: نشان دهنده آسیب سنسور یخچال فریزر است

رفع عیب ارور e 4 : جایگزینی تنها راه حل است. با این حال، ممکن است به دلیل سیم کشی نیز رخ دهد

ارور e5 :
 

کدخطای  5e

علت ارور e 5: احتمال آسیب به سنسور و یا قطع  جریان برق وجود دارد

ارور e5

رفع عیب ارور e 5: ابتدا سعی کنید چندین بار آن را با تنظیم مجدد یخچال خود پاک کنید .حسگر یخ را بررسی و در صورت لزوم آن را جایگزین کنید

کدخطای e5

علت ارور: مربوط به یخ سازاست

رفع عیب ارور: دستگاه و سخت افزار سیم خود را بررسی کنید. در صورت لزوم، دستگاه را جدا کنید و هر قسمت را به طور جداگانه بررسی کنید اگر بعد از جمع آوری و نصب مجدد هیچ نتیجه ای مثبت دیده نشد، دستگاه را تعویض کنید

ارور e6 :

کدخطای 6e

علت ارور: این خطای سنسور محیطی است که ممکن است پس از قطع برق رخ دهد

رفع عیب ارور: برای پاک کردن آن، Power Freeze و Power Cool را فشار دهید، به طور همزمان نگه داشته و آنها را برای حدود 15-20 ثانیه نگه دارید. معمولا این بازنشانی ساده یک یخچال را به عملکرد عادی وارد می کند.

ارور e8 :

کدخطای: 8e

علت ارور: آسیب دیدن سنسور یخ ساز به این معنی است که سنسور قطع یا غیرفعال است

رفع عیب ارور: بررسی سیم کشی و سنسور و در صورت لزوم باشد آن را تعویض جایگزین کنید

ارور e23 :

کدخطای: 23 e

علت ارور: خطای فن خنک کننده - پانل کنترل - سیم کشی

رفع عیب ارور: بررسی خنک کننده تا مطمئن شوید به درستی کار می کند اگر خیر، تعمیر یا تعویض فن – کنترل برد و مهار کردن سیم  با استفاده از چندین متر سیم.

ارور e25 :

کدخطای: 25 e

علت ارور: یخ زدگی

رفع عیب ارور: تایمر یخ زدایی و یا کنترل پنل را بررسی کنید

ارور e39 :

کدخطای: 39e

علت ارور: حسگر یخ ساز - کمبود آب در یخ ساز

رفع عیب ارور: بررسی همه اتصالات اطراف یخ ساز (سیم های سیم، خطوط آب، و غیره) خطا ممکن است نشان دهنده آسیب دستگاه یخ ساز باشد و ممکن است نیاز به جدا کردن و بررسی هر بخشی از آن دارید - خط آب و عناصری که مجاور یخ ساز هستند را بررسی کنید اگر کار نمی کند، ممکن است نیاز به جایگزینی یخ ساز باشد.

ارور e 86 و e 83 :

کدخطای: 86e و 83e

علت ارور: قطع برق و بی ثباتی رایج در اینورتر PDA

رفع عیب ارور: همه این خطاها را می توان با تنظیم مجدد کل دستگاه پاک کرد.

ارور e40 :

کدخطای: e40

علت ارور: خطای فن محفظه یخ

رفع عیب ارور یخچال سامسونگ: نشان می دهد که فن به علت قطع اتصال  کار نمی کند. توصیه می شود سیم کشی و مدار اصلی را بررسی کنید.

ارور E 84 :

کدخطای: e84

علت ارور: این خطا یک قفل چرخان(روتور) را نشان می دهد- تغییر ولتاژ ناشی از قفل روتور

رفع عیب ارور یخچال سامسونگ: کل کمپرسور سه سرعت DC می بایست جایگزین شود. تنها راه رسیدن به راکتور قفل شده، ورود به کمپرسور است.

ارور  e86 , e83 , e85 , 88 88:
 

کدخطای: 88 88، 83E، 85E یا 86E

علت ارور: عملکرد نادرست اینورتر PBA

رفع عیب ارور: آن را خاموش کرده یا آن را از برق جدا کنید و 3 تا 5 دقیقه منتظر بمانید. سپس آنرا روشن یا دوباره وصل کنید تا سیستم را بازنشانی و کد را پاک شود.

ارور  E14 :

کدخطای: 14 e

علت ارور: مسائل یخ ساز

رفع عیب ارور: یخچال را دوباره تنظیم کنید.

ارور e22 :

کدخطای   22e

علت ارور: به این معنی است که شما در واقع دو خطا دارید، سنسور یخ زدگی از کار افتاده است  و یا فن خوب کار نمی کند

رفع عیب ارور: جایگزینی سنسور وفن- حذف پنل عقب (در داخل) و انجماد یخ -  نیاز به یک منبع گرما برای سرعت بخشیدن به گرمایش

 

ارور on , off :

کدخطای: (OF, OFF)

علت ارور: کمپرسور در حال اجرا نیست

رفع عیب ارور: تنظیم مجدد ساده

ارور e26 :

کدخطای: 26 e

علت ارور: توقف تولید یخ

رفع عیب ارور: موقعیت یخ ساز را بررسی کنید

 

ارور ، کدهای خطای سری RB

کدخطای 5 :
 

علت ارور: دماسنج یخچال

رفع عیب ارور یخچال سامسونگ: یخچال را از برق جدا کنید و اتصالات سیم کشی را در مدار سنسور دمای یخچال بررسی کنید. اگر اتصالات سیم کشی درست باشد، سنسور دمای یخچال را جایگزین کنید.

کدخطای d :
 

علت ارور: حسگر یخچال

رفع عیب ارور یخچال سامسونگ: یخچال و فریزر را از برق جدا کنید و اتصالات سیم کشی را در مدار سنسور یخچال فریزر بررسی کنید. اگر اتصالات سیم کشی درست باشد، حسگر یخچال را خاموش کنید.

کدخطای e5 :

علت ارور: خطای سنسور دمای محیط

رفع عیب ارور یخچال سامسونگ: یخچال را از برق جدا کنید و اتصالات سیم کشی را در مدار سنسور دمای محیط بررسی کنید. اگر اتصالات سیم کشی درست باشد، سنسور دمای محیط را جایگزین کنید

کدخطای f5 :
 

علت ارور: خطای سنسور دمای فریزر

رفع عیب ارور یخچال سامسونگ: یخچال و فریزر را از برق جدا کنید و اتصالات سیم کشی را در مدار سنسور دماسنج فریزر بررسی کنید. اگر اتصالات سیم کشی درست باشد، سنسور دمای یخچال را جایگزین کنید. اگر مشکل همچنان ادامه دارد، صفحه کنترل الکترونیکی را جایگزین کنید.

 

کدخطای d5 :

علت ارور: خطای سنسور یخچال فریزر

رفع عیب ارور یخچال سامسونگ: یخچال را از برق جدا کنید و اتصالات سیم کشی را در مدار سنسور یخچال فریزر بررسی کنید. اگر اتصالات سیم کشی درست باشد، سنسور یخچال فریزر را جایگزین کنید. اگر مشکل همچنان ادامه دارد، صفحه کنترل الکترونیکی را جایگزین کنید.