02122733491

علت تمیز نشستن ماشین ظرفشویی 97/10/18 408 بازدید

اگر ماشین ظرفشویی شما تمام برنامه ها را به طور کامل انجام داده و تا پایان برنامه هیچ ارور یا پیغامی نمی دهد

اما ظروف همچنان کثیف است یا به خوبی تمیز نشده است می تواند به دلایل زیر باشد :

تسمه پمپ آب

اولین علت تمیز نشستن ماشین ظرفشویی مربوط به تسمه پمپ آب است. تسمه واتر پمپ ممکن است پاره شده یا آسیب دیده باشد. البته کمتر مدلی از ماشین های ظرف شویی دارای تسمه واتر پمپ هستند و باید با جستجوی مدل دستگاه تان تشخیص دهید که تسمه دارد یا نه. برای دسترسی به تسمه، پنل پایینی را جدا نمایید. تسمه واتر پمپ در زیر موتور قرار دارد. اگر تسمه پاره شده یا آسیب دیده باشد، آن را تعویض نمایید.

شیر ورودی آب

دومین علت تمیز نشستن ماشین ظرفشویی مربوط به شیر ورودی آب است. شیر ورودی آب جریان آب را به داخل دستگاه باز می‌کند. اگر شیر مسدود شده یا خراب گردد، دستگاه حجم کافی آب را برای شستشوی مناسب ظروف دریافت نخواهد کرد. اگر شیر مسدود شده باشد، آن را تعویض کنید. سعی نکنید آن را تمیز نمایید، زیرا تمیز کردن آن می‌تواند منجر به احتمال بیشتر خرابی‌اش می‌شود.

پمپ آب‌پاش (گردش آب)

پمپ آب‌پاش از یک موتور و پروانه برای هدایت آب از میان بازوهای شستشو استفاده می‌کند. اگر پمپ معیوب باشد، ظروف به درستی تمیز نخواهند شد. اگر موتور هیچ صدایی تولید نمی‌کند یا فقط صدای وزوزی بعد از پر شدن دستگاه بیرون بدهد، موتور پمپ سوخته است. نخست اطمینان یابید که موتور برق دارد. در وهله دوم، برای اطمینان از امکان چرخش پروانه، داخل پمپ را برای وجود خرده آشغال‌ها بازرسی کنید. اگر موتور برق داشته و فضای پمپ عاری از هرگونه خرده آشغال باشد، شاید نیازمند تعویض موتور باشید. البته لازم است بدانید که تعویض موتور آب‌پاش سخت و مشکل ساز است، اگرچه بسیاری از افراد متکی به خود در تعمیرات توانسته‌اند در تعویض آن موفق باشند.

سیستم بازوی شستشوی مرکزی

یکی از دلایل و انواع علت تمیز نشستن ماشین ظرفشویی اختلال در عملکرد سیستم بازوی شستشوی مرکزی است. بازوی شستشوی مرکزی، آب را به سمت ظروف قفسه بالایی هدایت می کند. اگر آب به درستی نتواند از بازوی شستشوی مرکزی جریان یابد، ظروف قفسه بالایی به درستی تمیز نخواهند شد. با مرور زمان، ذرات کوچک غذا می توانند در سوراخ های ریز بازوی شستشو به دام افتند. اگر ظروف‌تان کثیف بیرون می‌آید، احتمالاً بازوی شستشو مسدود شده است. برای رفع انسداد بازوی شستشو، آن را باز نموده و هرگونه خرده آشغال‌ها را از سوراخ‌ها خارج کنید. اگر شدت انسداد زیاد باشد، آن را تعویض نمایید. به علاوه، اطمینان یابید که بازوی شستشویی مرکزی با نازل سیستم آب دستگاه به خوبی چفت شده باشد.

سیستم بازوی شستشوی پایینی

بازوی شستشوی پایینی، آب را به سمت ظروف قفسه پایینی هدایت می‌کند. اگر آب به درستی نتواند از بازوی شستشوی پایینی جریان یابد، ظروف قفسه پایینی به درستی تمیز نخواهند شد. با مرور زمان، ذرات کوچک غذا می‌توانند در سوراخ‌های ریز بازوی شستشو به دام افتند. اگر ظروف‌تان کثیف بیرون می‌آید، احتمالاً بازوی شستشو مسدود شده است. برای رفع انسداد بازوی شستشو، آن را باز نموده و هرگونه خرده آشغال‌ها را از سوراخ‌ها خارج کنید. اگر شدت انسداد زیاد باشد، آن را تعویض نمایید.

سیستم بازوی شستشوی بالایی

بازوی شستشوی بالایی، آب را به سمت ظروف قفسه بالایی هدایت می‌کند. اگر آب به درستی نتواند از بازوی شستشوی بالایی جریان یابد، ظروف قفسه بالایی به درستی تمیز نخواهند شد. با مرور زمان، ذرات کوچک غذا می‌توانند در سوراخ‌های ریز بازوی شستشو به دام افتند. اگر ظروف‌تان کثیف بیرون می‌آید، احتمالا بازوی شستشو مسدود شده است. برای رفع انسداد بازوی شستشو، آن را باز نموده و هرگونه خرده آشغال ها را از سوراخ ها خارج کنید. اگر شدت انسداد زیاد باشد، آن را تعویض نمایید.

سیستم پمپ و موتور

با توجه به اینکه سیستم پمپ و موتود در ماشین ظرفشویی بسیار مهم است و یکی از مهم‌ترین انواع علت تمیز نشستن ماشین ظرفشویی به حساب می‌آید. موتور پروانه را می‌چرخاند تا نیروی پیشبرنده آب برای گذر از میان بازوهای شستشو تامین گردد. اگر موتور معیوب باشد، یا پروانه شکسته باشد، ویا بخش‌هایی از پمپ مسدود شده باشد، ظروف به درستی تمیز نخواهند شد. مطمئن شوید که پمپ و موتور برق رسانی می‌شوند. اگر برق رسانی به آن‌ها انجام می‌شود ولی هم‌چنان کار نمی‌کنند، سیستم پمپ و موتور را تعویض نمایید.

پروانه شستشو

پروانه شستشو یک تیغه پلاستیکی کوچک است که آب را از میان بازوهای شستشو پیش می‌برد. اگر پروانه شکسته باشد یا برخی از تیغه‌های آن جدا شده باشند، شاید نتواند نیروی پیشبرندگی کافی را برای آب ایجاد کند تا از میان بازوهای شستشو عبور نماید. در بیشتر مدل‌ها، می‌توانید پروانه را جدا از سیستم پمپ و موتور تعویض کنید. مدل دستگاه‌تان را جستجو کنید تا اطمینان یابید که پروانه قابل تعویض است. اگر پروانه به صورت مجزا نتواند تعویض گردد، مجبورید کل سیستم پمپ و موتور را تعویض کنید.

موتور پمپ تخلیه و آبپاش

پمپ آب‌پاش از یک موتور و پروانه برای هدایت آب از میان بازوهای شستشو استفاده می‌کند. اگر پمپ معیوب باشد، ظروف به درستی تمیز نخواهند شد. اگر موتور هیچ صدایی تولید نمی‌کند یا فقط صدای وزوزی بعد از پر شدن دستگاه بیرون بدهد، موتور پمپ سوخته است. نخست اطمینان یابید که موتور برق دارد. در وهله دوم، برای اطمینان از امکان چرخش پروانه، داخل پمپ را برای وجود خرده آشغال‌ها بازرسی کنید. اگر موتور برق داشته و فضای پمپ عاری از هرگونه خرده آشغال باشد، شاید نیازمند تعویض موتور باشید. البته لازم است بدانید که تعویض موتور آب‌پاش سخت و مشکل ساز است، اگرچه بسیاری از افراد متکی به خود در تعمیرات توانسته اند در تعویض آن موفق باشند.

گردونه بازوی شستشوی بالایی

یکی دیگر از انواع علت تمیز نشستن ماشین ظرفشویی گردونه بازوی شستشوی بالابی می‌باشد. بازوی شستشوی بالایی، آب را به سمت ظروف قفسه بالایی هدایت می‌کند. اگر آب به درستی نتواند از بازوی شستشوی بالایی جریان یابد، ظروف قفسه بالایی به درستی تمیز نخواهند شد. با مرور زمان، ذرات کوچک غذا می‌توانند در سوراخ‌های ریز بازوی شستشو به دام افتند. اگر ظروف‌تان کثیف بیرون می‌آید، احتمالا بازوی شستشو مسدود شده است. برای رفع انسداد بازوی شستشو، آن را باز نموده و هرگونه خرده آشغال‌ها را از سوراخ‌ها خارج کنید. اگر شدت انسداد زیاد باشد، آن را تعویض نمایید.

تعمیر لوازم خانگی اف ایکس سنتر