02122733491

معرفي قطعات ماشين ظرفشويي و عملكرد آنها 97/10/22 420 بازدید

 

١- غلطک بالایی و محور

غلطک ماشین ظرفشویی به قفسه ظرف بالایی متصل است و به قفسه ظروف اجازه میدهد به راحتی حرکت کند. اگر قفسه بالایی در ماشین ظرفشویی سقوط کند، در بسته نخواهد شد، در سرو صدا تولید میکند، و یا ظروف به درستی تمیز نمی شوند.

برای نصب به یک پیچ گوشتی دو سو (یا لبه تخت نیاز دارید. قفسه بالایی ماشین ظرفشویی را بکشید و زبانه های نگهدارنده هر دو انتها را خارج کنید و قفسه را بیرون بکشید. رول مونتاژهای قدیمی را بیرون آورید و غلطک ها را جایگزین کنید.

توجه كنيدکه زبانه های هر طرف را قبل از اینکه قفسه را جابیاندازید، سرجایشان قرار دهید.

خرابي اين قطعه سبب مشکلات زیرمي شود:

-قفل درب کار نمی کند.

-درب ماشین ظرفشویی بسته نمی شود.-صدا دادن ماشین ظرفشویی

-ظروف به درستی تمیز نمی شوند.

 

٢-غلطک قفسه ظروف و محورها

این غلطک ها به قفسه ظروف می چسبند و به فقسه اجاز می دهند به سمت داخل و خارج به راحتی بچرخد.

خرابي اين قطعه سبب مشکلات زیرمي شود:

-ظرفها به درستی شسته نمی شوند.

-در ماشین ظرفشویی به درستی بسته نمی شود.

-ماشین ظرفشویی نشتی دارد.

- تخلیه آب انجام نمی شود.

-ماشین ظرفشویی سرو صدا میکند.

۳-کیت تنظیم کننده قفسه – سمت راست و چپ

تنظیم کننده قفسه به قفسه ظروف وصل می شود و برای تغییر ارتفاع قفسه استفاده می شود. این کیت شامل قطعاتی است برای جایگزین کردن تنظیم کننده های سمت راست و چپ قفسه.

این کیت شامل٢ تنظیم کننده ،١ پوشش محرک سمت راست و١ پوشش محرک سمت چپ،٢ پوشش تنظیم کننده خاکسرتی رنگ، و٢ محوطه تنظیم کننده خاکستری رنگ است.

خرابي اين قطعه سبب مشکلات زیر

مي شود:

-ظرفها درست تمیز نمی شوند.

-چرخه شسشتو آغاز نمی شود.

-نشتی

-در بسته نمی شود.

-عدم کارایی درست قفل درب .

٤-کیت چرخ قفسه پایین

کیت چرخ قفسه پایین شامل٨ چرخ و٨ محور است که اجازه میدهد قفسه پایین ماشین ظرفشویی به داخل و خارج به نرمی حرکت کند. اگر در ماشین ظرفشویی بسته نمی شود، زمانی که کار میکند با سرو صدا همراه است، یا ظروف به درستی تمیز نمی شوند، ممکن است که نیاز باشد یک یا تعداد بیشتری از چرخها را جایگزین کنید.

هر چرخ و محور از پلاستیک ساخته شده و به یکدیگر چفت می شوند در نتیجه می توانند به قفسه پایین ماشین ظرفشویی بسته شوند.

خرابي اين قطعه سبب مشکلات زیر

مي شود:

-ظروف به درستی تمیز نمی شوند.

-صدا دادن ماشین ظرفشویی

-درب بسته نمی شود.

٥-دستگیره درب و مونتاژ چفت با کلیدها

این قطعه یک مکانیسم ساده خاموش و روشن است که ماشین لباسشویی را هنگامی که درب باز است از کار کردن باز می دارد. این قطعه شامل یک دستگیره مشکی، چفت، و دو عدد کلید است.

علائم زیر ممکن است به دلیل شکسته شدن دستگیره درب یا مونتاژ چفت ها باشد:

-چفت در درست کار نمی کند.

 -درب باز یا بسته نمي شود.

 -ماشین ظرفشویی شروع به کار نم یکند.

 -ماشین ظرفشویی نشتی دارد

-صفحه لمس و کار نمی کند

برای تعمیر ماشین ظرفشویی خود به یک پیچ گوشتی پیچ بکسل شماره ٢٠ نياز داريد. ممکن است نیاز باشد که پنل داخلی را بیرون بیاورید تا به این قطعه دسترسی داشته باشید.