02122733491

کد های خطا در ماشین لباسشویی بوش 97/12/25 662 بازدید

ارور ماشین لباسشویی بوش BOSCH:

E02  : برنامه برد الکترونیک اشکال دارد – خرابی برد ارسال به تعمیرگاه جهت تعمیر

E13  : علت خطا از تخلیه آب – تخلیه آب به سختی صورت میگیرد – کثیفی فیلتر – ضعیف شدن پمپ تخلیه – تعویض پمپ تخلیه

 E16  امکان دارد درب دستگاه باز باشد – سوختگی میکروسوئیچ – میکرو سویچ عمل نمی کند

E17  اشکال از زمان آبگیری بیش از حد معمول – بسته بودن شیر آب – خرابی اکوا استاپ – اشکال از فرمان برد

E18  خطای پمپ تخلیه – خروجی مسدود است

E19  زمان گرم کردن آب بیش از اندازه – ضعف ولتاژ – سوختگی المنت – معیوب بودن برد الکترونیک

E20  خطای سنسور NTC – المنت

E23 خطای خرابی اکوا استاپ – بسته بودن شیر آب – خرابی برد الکترونیک

E25  اشکال ارور از سنسور کف – بررسی ببین کف دستگاه AQUA Sensore

E26  خطای هیدروستات – ولتاژ باید بین 3/5 – 0/5 باشد – شلنگ هیدروستات

E27  خرابی هیدروستات – پارگی و یا گرفتگی شلنگ هیدروستات

E28  خرابی و یا سوختگی سنسور گف – FLOW SENSOR شکستگی سنسور

E29  خطای بسته بودن آب – خرابی سنسور – اکوا استاپ – خرابی برد الکترونیک

E-31  خطای پمپ تخلیه – شیلنگ خروجی – هیدروستات – شیلنگ هیدروستات

E32  مشکل اضافه یا کم بودن البسه – در موقع خشگ کردن

E34  علت ارور ازمیکروسوئیچ درب می باشد – گرفتگی میکروسوئیچ درب – سوختگی میکروسوئیچ درب و در آخر ایراد از مدار برد الکترونیک

E35  خرابی قفل میکروسوئیچ درب – قفل درب نمیتواند باز شود – خرابی برد الکترونیک

E36  اشکال از سیم کشی وسوکت میکروسوئیچ درب – خرابی میکروسوئیچ درب – خرابی برد الکترونیک

E37  شکستگی و یا خرابی سنسور NTC

E38  سوختگی سنسور NTC

E4  برد الکترونیک – کابل برد اصلی

E47  خطای سنسور دما – بررسی موتور – خرابی موتور

E48  خطای کم بودن ولتاژ – بررسی کردن موتور – سوختگی موتور – خرابی برد الکترونیک

E49  خطای زیاد بودن ولتاژ – ولتاژ برق ورودی

E50  اشکال از موتور – برد الکترونیک – رله برد الکترونیک چک شود – زمان چرخش موتور 30 ثانیه

E51  سوئیچ های قدرت بررسی شود – نقص IGBT در موتور

E52  نقص IGBT در موتور – سوئیچ های قدرت بررسی شود

E57  خطای ولتاژ برق ورودی کمتر از 200 ولت – در غیر این صورت اشکال از برد الکترونیک

E58  خطای سنسور D – پایین بودن سرعت چرخش

E59  خطای بررسی سیم کشی دستگاه – اشکال از برد الکترونیک – بررسی موقعیت مگنت

E60  خطای سنسور کف دستگاه – بررسی سنسور جریان – مقادیر بیش از حد و یا مقادیر بیش از حد بالا

E61  حالت عادی بررسی مدار سیم کشی دستگاه – میکرو سوئیچ درب – دستگاه را خاموش روشن کنید

E88  علت این ارور در سری 8 لباسشویی بوش از خرابی پمپ ای دوز می باشد تعویض پمپ با برطرف نشدن مشکل ایراد از مدار برد

 

ارور ماشین لباسشویی بوش BOSCH:

F17  درب بسته نشده است – میکروسوئیچ درب معیوب می باشد – برد الکترونیک

F64  خطای سوکت برد الکترونیک – خرابی برد الکترونیک

F61  درب دستگاه قفل نمی شود

F57  میکروسوئیچ درب عمل نمی کند – برد الکترونیک

F43  بررسی سیم کشی دستگاه – موتور – ذغال موتور – رله برد الکترونیک

F42  ذغال موتور – بررسی سوکت سیم کشی – سوختگی موتور

F34  اشکال از میکروسوئیچ درب دستگاه – سوختگی میکروسوئیچ درب

F26  اشکال از خرابی میکروسوئیچ درب می باشد

F23  اشکال خطای بوبین کف – سوئیچ کف دستگاه

F21  خطای موتور دستگاه

F18  اشکال از پمپ تخلیه دستگاه

F17  ورودی آب بررسی شود – سوختگی شیر برقی

F16  اشکال از درب دستگاه

F12  خطای خرابی برد الکترونیک – ناهماهنگی بین برد اصلی و پنل دستگاه

F0  اشکال از برد الکترونیک می باشد یکی از بردها دچار خرابی شده است

F36  خطای هیدروستات – هیدروستات چک شود

E67  اشکال از برنامه پلگرام برد – نوع برنامه نویسی نرم افزار

E63  برد الکترونیک دستگاه ریست شود – حالت عادی – برنامه نویسی برد الکترونیک دستگاه اشکال دارد

 

E30  اشکال این ارور از باز بودن درب می باشد – ممکن است میکروسوئیچ معیوب باشد میکروسوئیچ بررسی شود – میتواند خرابی از مدار برد دستگاه باشد – دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

E10 مشکل این خطا از عدم ورود آب به دستگاه می باشد – خرابی شیر برقی مقدار مقاومت شیر برقی چک شود – از باز بودن شیر آب ورودی مطمئن شوید – هیدروستات بررسی شود – ممکن است خرابی از برد دستگاه باشد – دوشاخه را از برق کشیده و با مرکز خدمات تماس بگیرید

E21  این خطا مربوط می شود به عدم تخلیه آب – خرابی از پمپ تخلیه – خرابی از مدار برد الکترونیک می باشد