02122733491

کد های خطا در ماشین ظرفشویی سامسونگ 97/12/29 374 بازدید

ارور ظرفشویی مدل : ST151

کدخطای DR - این خطا مربوط می شود به درب دستگاه ، درب دستگاه بسته نشده است

کدخطای E2 - خطای ورودی آب دستگاه ، شیر آب ورودی چک شود ، بررسی اکوا استاپ

کدخطای  E3 - اشکال در تخلیه آب از دستگاه ، پمپ تخلیه دستگاه خراب می باشد ، خرابی برد الکترونیک 

کدخطای E4 - اشکال در عدم گرم کردن آب دستگاه ، خرابی هیتر ، مقدار مقاومت المنت دستگاه بررسی شود ، خرابی برد الکترونیک

کدخطای F1 - خطای عدم تامین آبگیری به مقدار لازم ، بررسی شیر برقی ، سوختگی اکوا استاپ

کدخطای  F3 - این خطا نشتی آب در دستگاه می باشد ، خرابی ببین کف دستگاه  

کدخطای F4 - خطای دمای بیش از حد مجاز آب داخل دستگاه ، خرابی برد الکترونیک ، معیوب بودن سنسور المنت

کدخطای  F5 - خطای دمای پایین آب داخل دستگاه ، خرابی برد الکترونیک ، سوختگی المنت (هیتر)

کدخطای F6 - اشکال در نشتی شیر برقی، شیر برقی بررسی شود ، فرسودگی و یا پارگی ممبران شیر برقی

کدخطای F8 - خطای موتور سنکرون ،چک کردن موتور سنکرون

کدخطای SE - خطای سویچ

کدخطای F9 - این خطا مربوط به ارتباط بین برد اصلی دستگاه و برد نمایشگر (پنل) می باشد

ارور ظرفشویی مدل : D 147

کدخطای 4E - خطای عدم ابگیری دستگاه ، چک کردن اکوا استاپ ، خرابی برد الکترونیک

کدخطای 4E-1 - اشکال در دمای بیش از حد آب داخل دستگاه می باشد ، المنت (هیتر) بررسی شود، ترمیستور چک شود ، رله برد الکترونیک خراب می باشد

کدخطای 5E - اشکال از تخلیه آب دستگاه می باشد ، پمپ تخلیه بررسی شود ، برد اصلی معیوب می باشد

کدخطای PE - این خطا مربوط به سنجش دور موتور است

کدخطای TE - خطای سنسور دما ، ترمیستور چک شود 

کدخطای HE-1 - اشکال از المنت (هیتر) دستگاه می باشد، گرمایش بیش از حد آب ، ترمیستور بررسی شود ، خرابی برد الکترونیک

کدخطای BE-2 - اشکال در اتصال کلید ها

کدخطای BE-3 - خطای ارتباطی کلید های لمسی

کدخطای AE - خطای ارتباط بین برد اصلی و برد نمایشگر (پنل) ، خرابی برد اصلی

کدخطای  LE- این خطا نشتی آب در دستگاه می باشد ، خرابی ببین کف دستگاه

کدخطای OE - خطای سنسور سر ریز آب دستگاه ، علت سوراخ بودن کف ظرفشویی و یا خرابی موتور ، شکستگی مخزن نمک

کدخطای 1E - خطای کم بودن آب دستگاه ، آب شمار بررسی شود

کدخطای 3E - اشکال در ارتباط موتور جت دستگاه می باشد

ارور ظرفشویی مدل : D 146

کدخطای DR - این خطا مربوط می شود به درب دستگاه ، درب دستگاه بسته نشده است

کدخطای E2 - خطای ورودی آب دستگاه ، شیر آب ورودی چک شود ، خرابی اکوا استاپ

کدخطای  E3 - اشکال در تاخیر به موقع آبگیری ،  سوختگی شیر برقی

کدخطای E4 - اشکال در عدم گرم کردن آب دستگاه ، خرابی هیتر ، مقدار مقاومت المنت دستگاه بررسی شود ، خرابی برد الکترونیک

کدخطای F1 - خطای عدم تامین آبگیری به مقدار لازم ، بررسی شیر برقی ، سوختگی اکوا استاپ،  آب شمار چک شود

کدخطای F3 - این خطا نشتی آب در دستگاه می باشد ، خرابی ببین کف دستگاه

کدخطای F4 - خطای دمای بیش از حد مجاز آب داخل دستگاه ، خرابی برد الکترونیک ، معیوب بودن سنسور المنت

کدخطای  F5 - خطای دمای پایین آب داخل دستگاه ، خرابی برد الکترونیک ، سوختگی المنت (هیتر)

کدخطای  F6 - اشکال در نشتی شیر برقی، شیر برقی بررسی شود ، فرسودگی و یا پارگی ممبران شیر برقی

کدخطای F8 - خطای موتور سنکرون ، چک کردن موتور سنکرون

کدخطای TS - این خطا مربوط می شود به ترمیستور دستگاه ، خرابی از ترموستات می باشد مقدار اهم ترمیستور چک شود

کدخطای TO - اشکال در ترمیستور می باشد مقدار مقاومت ترمیستور بررسی شود

ارور ظرفشویی مدل : D 148

کدخطای D01 - خطای شیر برقی ، سوختگی شیر برقی ، خرابی برد الکترونیک 

کدخطای  D02- خطای پمپ تخلیه دستگاه - خرابی پمپ تخلیه - اشکال از برد الکترونیک 

کدخطای D03 - این خطا مربوط به خشک کن و گرما سازی هیتر می باشد ،  سوختگی المنت مقدار مقاومت بررسی شود ، خرابی رله برد الکترونیک

کدخطای  D04 - خطای ترمیستور - سوختگی ترمیستور مقدار مقاومت چک شود 

کدخطایD05 - پمپ جریان کمی می کشد ، بررسی پمپ تخلیه مقدار مقاومت پمپ چک شود ، برد الکترونیک 

کدخطای  D06 - پمپ دستگاه جریان زیادی می کشد ، مقدار مقاومت پمپ بررسی شود ، بررسی برد الکترونیک 

کدخطای  D07 - اشکال در نشتی آب در دستگاه ، سوراخ بودن داخل ظرفشویی ، خرابی موتور جت دستگاه 

کدخطای D08 - خطای متناوب شیر برقی ، سوختگی شیر برقی ، برد الکترونیک چک شود 

کدخطای  D011 - اشکال در مبدل فشار می باشد 

کدخطای D12 - خطا در خارج شدن آب ، پمپ تخلیه بررسی شود ، برد اصلی معیوب می باشد 

کدخطای  D13 - خطای گرم شدن دمای بیش از حد مجاز آب داخل دستگاه ، خرابی برد الکترونیک ، معیوب بودن سنسور المنت 

کدخطای  D14 - خطای ورودی و خروجی آب دستگاه 

ارور ماشین ظرفشویی مدل : D 149

کدخطای 4E - خطای ورودی آب دستگاه ، شیر آب ورودی چک شود ، سوختگی شیر برقی 

کدخطای  4E-1 - اشکال از دمای بالای آب ورودی می باشد ، ورودی آب داخل دستگاه بررسی شود

کدخطای 5E - خطای سیستم تخلیه آب دستگاه ، مقدار مقاومت پمپ تخلیه چک شود ، سوختگی پمپ تخلیه ، خرابی برد الکترونیک 

کدخطای PE - خطای دور سنج موتور جت (تاکو) ،مقدار مقاومت تاکو بررسی شود

کدخطای  TE - خطای سنسور دما ، مقدار مقاومت سنسور دما چک شود

کدخطای HE-1 - اشکال از المنت (هیتر) میباشد ، مقدار مقاومت المنت چک شود ، خرابی برد الکترونیک 

کدخطای  HE - این خطا مربوط است به سیستم گرمایشی دستگاه هیتر و یا المنت ، گرمایش بیش از حد آب ، خرابی ترمیستور مقدار مقاومت ترمیستور بررسی شود ، سوختگی المنت (هیتر) مقدار مقاومت المنت چک شود ،خرابی رله برد الکترونیک 

کدخطای  BE- 2 - خطای اتصال کلید ها 

کدخطای BE-3 - خطای ارتباط بین برد و کلید لمسی پنل  

کدخطای AE - خطای ارتباط بین برد اصلی و برد نمایشگر (پنل) ، خرابی برد اصلی 

کدخطای  LE - این خطا نشتی آب در دستگاه می باشد 

کدخطای OE - خطای سنسور سر ریز آب دستگاه  علت سوراخ بودن کف ظرفشویی و یا خرابی موتور ، شکستگی مخزن نمک 

کدخطای  1E - خطای کم بودن آب دستگاه ، آب شمار بررسی شود 

کدخطای 3E - اشکال در ارتباط موتور جت دستگاه می باشد