02122733491

کد خطا در ماشین ظرفشویی کنوود 98/01/05 317 بازدید

 

ارور ماشین ظرفشویی کنوود

 کد خطای F1

علت ارور f1 ماشین ظرفشویی کنوود : در این حالت با نشتی آب روبرو هستیم و آب از جلوی درب ماشین ظرفشویی بیرون میریزد

رفع عیب ارور f1 ماشین ظرفشویی کنوود: در این وضعیت شلنگ خروجی رو بردارید و داخل سینک قرار بدهید چک کنید که تخلیه میشود یا نه اگر عمل خالی شدن با سرعت کندی پیش می رود مشکل در شلنگ خروجی است ممکن است مسدود یا معیوب شده باشد

 

 کد خطای F2

علت ارور f2 ماشین ظرفشویی کنوود: در این موقعیت آب از ماشین ظرفشویی خارج نمی شود و عملیات تخلیه آب به درستی انجام نمی شود.

رفع عیب ارور f2 ماشین ظرفشویی کنوود: برای رفع این ارور ابتدا باید از سالم بودن لوله خروجی آب و فیلترهای ماشین ظرفشویی اطمینان حاصل کنیم پس از بررسی و رفع آن ماشین ظرفشویی را ریست کرده و دوباره به کار می اندازیم در صورتی که باز در کارکرد وسیله مشکلی حاصل شد با سوختگی موتور تخلیه روبرو هستیم

 

 کد خطای F3

علت ارور f3 ماشین ظرفشویی کنوود: در این مورد با مشکل آبرسانی به داخل ماشین ظرفشویی مواجه هستیم.

رفع عیب ارور f3 ماشین ظرفشویی کنوود: برای رفع این مشکل از سالم بودن اکوا استاپ و مدار برد الکترونیک اطمینان حاصل کنید

 

 کد خطای F5

علت ارور f5 ماشین ظرفشویی کنوود: این ارور به علت اینکه مقدار آب داخل ماشین ظرفشویی کمتر از حد معمول است پیش می آید.

رفع عیب ارور f5 ماشین ظرفشویی کنوود: این موارد را بررسی کنید شیرآب به طور کامل باز نیست، یا فشار آب کم است، یا جریان سنج شکسته است،

 

 کد خطای F6

علت ارور f6 ماشین ظرفشویی کنوود: در این مورد سنسور گرمایی ماشین ظرفشویی معیوب شده است.

رفع عیب ارور f6 ماشین ظرفشویی کنوود: سنسور گرمایی بررسی و تعویض شود .

 

  کد خطای F7

علت ارور f7 ماشین ظرفشویی کنوود: درجه حرارت داخل ماشین ظرفشویی از حد نرمال بالاتر است.

رفع عیب ارور f7 ماشین ظرفشویی کنوود: سنسور درجه حرارت شکسته است بررسی شود  و ممکن است مدار برد ماشین معیوب باشد.

 

 کد خطای F8

علت ارور f8 ماشین ظرفشویی کنوود: در این مورد ماشین ظرفشویی نمی تواند آب داخلی را گرم کند.

رفع عیب ارور f8 ماشین ظرفشویی کنوود: در این ارور قطعه گرم کن شکسته است، انتهای سیم متصل به گرم کن آزاد است

 

 کد خطای F9

علت ارور f9 ماشین ظرفشویی کنوود: دلیل این ارور این است که ماشین ظرفشویی در جای مناسبی قرار نگرفته است.

رفع عیب ارور f9 ماشین ظرفشویی کنوود: برای رفع مشکل برنامه را متوقف کرده و محل قرارگیری را تصحیح کنید.

 

 کد خطای FE

علت ارور fe ماشین ظرفشویی کنوود: در این مورد کارت الکترونیکی خراب است.

رفع عیب ارور fe ماشین ظرفشویی کنوود