02122733491

کد خطا در ماشین لباسشویی دوو 98/01/08 448 بازدید


کد خطای لباسشویی دوو

کد خطای IE  مدل 8414

علت ارور IE ماشین لباسشویی دوو : ورودی آب دچار ایراد شده است .
رفع عیب ارور IE ماشین لباسشویی دوو : چک کنید که لوله آب ورودی پیچ نخورده باشد . شیر برقی آب را هم از نظر باز یا بسته بودن بررسی کنید .

کد خطای OE مدل 841
علت ارور OE ماشین لباسشویی دوو : آب ماشین لباسشویی به درستی تخلیه نمی شود ‌.
رفع عیب ارور OE ماشین لباسشویی دوو : پمپ تخلیه باید تعمیر یا تعویض شود . لوله خروجی آب را هم از نظر مسدود بودن بررسی کنید .

کد خطای UE  مدل 8414

علت ارور UE ماشین لباسشویی دوو : لباس ها به گونه نا درست و نا متعادلی در محفظه ماشین لباسشویی قرار گرفته اند .
رفع عیب ارور UE ماشین لباسشویی دوو : لباس ها را از ماشین لباسشویی بیرون بیاورید و مجددا به شیوه ای متوازن آن ها را در ماشین لباسشویی بریزید .

کد خطای LE  مدل 841

علت ارور LE ماشین لباسشویی دوو : درب ماشین لباسشویی باز است .
رفع عیب ارور LE ماشین لباسشویی دوو : یک بار در ماشین لباسشویی را باز و بسته کنید. اگر که علامت رفع نشد، میکروسوییچ در باید تعویض شود.

کد خطای E2 مدل 8414

علت ارور E2 ماشین لباسشویی دوو : آب ماشین لباسشویی سرریز کرده است .
رفع عیب ارور E2 ماشین لباسشویی دوو : هیدرواستات را چک نمایید. پمپ تخلیه نیز باید بررسی شود.

کد خطای E3  مدل 8414

علت ارور E3 ماشین لباسشویی دوو : موتور فن دچار ایراد شده است .
رفع عیب ارور E3 ماشین لباسشویی دوو : PCB را چک کنید. فن باید باز شده و موتور آن تعمیر شود.

کد خطای E9  مدل 8414

علت ارور E9 ماشین لباسشویی دوو : سنسور فشار اختلال دارد و به خوبی کارش را انجام نمی دهد .
رفع عیب ارور E9 ماشین لباسشویی دوو : سنسور فشار را از نظر اتصالات برقی و وجود اتصال کوتاه در برد آن چک کنید.

کد خطای E5  مدل 8414

علت ارور E5 ماشین لباسشویی دوو : ولتاژ برق ورودی بیش از اندازه بالاست .
رفع عیب ارور E5 ماشین لباسشویی دوو : اگر که ولتاژ برق محل زندگی شما نوسان زیادی دارد، از ترانزیستور باید استفاده نمایید.


کد خطای H1  مدل 8414

علت ارور H1 ماشین لباسشویی دوو : این خطا مربوط به سنسور دمای خشک کن است .
رفع عیب ارور H1 ماشین لباسشویی دوو : سنسور دمای خشک کن را از نظر وجود اتصالات کوتاه بررسی کنید.

کد خطای H2  مدل 8414

علت ارور H2 ماشین لباسشویی دوو : این خطا مربوط به سنسور دمای شستشو است .
رفع عیب ارور H2 ماشین لباسشویی دوو : سنسور دمای شستشو را از نظر وجود اتصالات کوتاه بررسی کنید.

کد خطای H3 مدل 8414

علت ارور H3 ماشین لباسشویی دوو : المنت خشک کن بیش از اندازه داغ شده است .
رفع عیب ارور H3 ماشین لباسشویی دوو : ترمیستور خشک کن باید بررسی و المنت آن عوض شود.

کد خطای H4  مدل 8414

علت ارور H4 ماشین لباسشویی دوو : المنت لباسشویی بیش از اندازه داغ شده است .
رفع عیب ارور H4 ماشین لباسشویی دوو : ترمیستور لباسشویی باید بررسی و المنت آن عوض شود.

کد خطای H6 مدل 8414

علت ارور H6 ماشین لباسشویی دوو : خطای المنت حرارتی لباسشویی
رفع عیب ارور H6 ماشین لباسشویی دوو : ترمیستور لباسشویی باید بررسی و المنت آن عوض شود.

کد خطای H7  مدل 8414

علت ارور H7 ماشین لباسشویی دوو : خطای المنت حرارتی خشک کن
رفع عیب ارور H7 ماشین لباسشویی دوو : ترمیستور خشک کن باید بررسی و المنت آن عوض شود.

کد خطای PEF  مدل 8414

علت ارور PEF ماشین لباسشویی دوو : انسدادی در فیلتر ماشین لباسشویی وجود دارد .