02122733491

کد خطا در یخچال ایندزیت 98/01/13 359 بازدید

کد خطای E1  
علت ارور : سنسور یخچال معیوب است
رفع عیب : برای رفع این مشکل با نمایندگی یا تعمیرکار خبره تماس حاصل نمایید.
 
کد خطای E2  
علت ارور E2 : در این مورد دمای فریزر مشکل دارد و قسمت درجه حرارت دمای نادرستی را نشان میدهد.
رفع عیب ارور E2 : برای رفع این مشکل از نمایندگی و یا تعمیرکار ماهر کمک بگیرید.
 
 کد خطای E3  
علت ارور E3 :در این مورد دمای ناحیه یخچال مشکل دارد و درجه حرارت نادرستی را نشان میدهد. (مشکل در ناحیه دیفراست است، قسمتی که وظیفه آب کردن یخ را برعهده دارد)
رفع عیب ارور E3 : در صورت مواجه با این عیب در یخچال با تعمیرکار متخصص تماس بگیرید.
 
 کد خطای E4  
علت ارور E4 : در این صورت نیز درجه حرارت یخچال نادرست است و سنسور دیفراست یخچال مشکل دارد.
 
 کد خطای E5 :
علت ارور E5 درجه حرارت قسمت فریزر ناصحیح است و سنسور دیفراست فریزر مشکل دارد
 
 
کد خطای E6
علت ارور E6 : در صورت نمایش این خطا مشکل در برد کنترل اصلی و برد دیسپلی است.
 
 کد خطای E7  
علت ارور E7  اگه با این خطا مواجه شدید علت ان است که چیزی در دمای وسیله تاثیر میگذارد و باعث اختلال در درجه حرارت شده است.
رفع عیب ارور E7 : در این مورد باید از تعمیرکار ماهر کمک بگیرید.
 
 کد خطای E8
علت ارور E8 : در این مورد نیز چیزهایی بر دمای یخچال تاثیر میگذارد و باعث ایجاد این مشکل می شود.
رفع عیب ارور E8 : در این وضعیت از تعمیرکار خبره کمک بگیرید.
 
 کد خطای E9
علت ارور E9 : در این مورد آلارم وضعیت دمای بالای فریزر به صدا در می آید، این وضعیت هنگامی بروز میکند که درب یخچال باز مانده و غذاهای درون یخچال شروع به آب شدن میکنند.
رفع عیب ارور E9 : درب یخچال رو چک کنید و اگر درب یخچال کامل بسته بود با تعمیرکار تماس بگیرید.
 
کد خطای E0  
علت ارور E0 : در این مورد کارکرد یخساز یخچال مختل شده و صحیح کار نمیکند.
رفع عیب ارور E0 : در این وضعیت برای رفع عیب یخچال از تعمیرکار کمک بگیرید.
 
کد خطای EE  
علت ارور EE : در این صورت جریان یخ ساز ایراد دارد و کارکرد آن مشکل دارد.
رفع عیب ارور EE :در صورت مواجه با این مشکل در یخچال از تعمیرکار ماهر برای بررسی و تعمیر کمک بگیرید.