02122733491

علت تخلیه نشدن آب در ماشین لباسشویی 98/01/25 293 بازدید

علت ۱: پمپ تخلیه
اولین مشکل در بررسی عدم تخلیه آب ماشین لباسشویی پمپ تخلیه آب است. برخی اوقات ذرات یا تکه‌های لباس می‌تواند در پمپ تخلیه‌ گیر نماید. برای تشخیص گرفتگی پمپ، پمپ را جدا نموده و آن را برای هرگونه گرفتگی بررسی کنید. اگر پمپ عاری از گرفتگی بود، اما هم‌چنان در حین تخلیه پر سر و صدا بود، پمپ را تعویض نمایید.
علت ۲: گرفتگی پمپ یا شلنگ
یکی دیگر از مواردی که در مورد عدم تخلیه آب ماشین لباسشویی باید مد نظر داشته باشید گرفتگی پمپ یا شلنگ است. برخی اوقات جوراب یا تکه های کوچک لباس وارد سیستم تخلیه شده و در شلنگ پمپ یا خود پمپ ایجاد گرفتگی می‌کنند. شلنگ‌ها را از پمپ جدا نموده و هرگونه گرفتگی را بررسی و رفع نمایید.
علت ۳: سیستم کلید درب دستگاه
سیستم کلید درب مانع از چرخش دستگاه حین باز بودن در می‌شود. اگر این سیستم خراب گردد، دستگاه آب را تخلیه نمی‌کند. برای تشخیص خرابی، اتصال جریان کلید را با یک مولتی‌متر تست کنید. اگر اتصال جریان وجود نداشت، آن را تعویض نمایید.
علت ۴: سیستم کلید و موتور قفل در
سیستم کلید و موتور قفل در نیز می‌تواند یکی از دلایل عدم تخلیه آب ماشین لباسشویی باشد. این سیستم از بسته بودن در هنگام کارکرد دستگاه اطمینان حاصل می‌کند. زمانی که در بسته شود، دستگاه می‌تواند شروع به کار نماید. اگر قفل در چفت نشود، کلید در مانع کارکرد دستگاه می‌شود. اگر قفل در معیوب باشد، دستگاه نچرخیده و شروع به کار نخواهد کرد. قفل در می‌تواند ایراد مکانیکی یا الکتریکی داشته باشد. قفل در را برای هرگونه ایراد بازرسی نمایید. اگر قفل در آسیب دیده یا به درستی چفت نشود، آن را تعویض نمایید. برای تشخیص ایراد الکتریکی قفل در، به نمودار سیم کشی دستگاه‌تان نگاهی انداخته و از یک مولتی‌متر برای تست اتصال جریان هر یک از کلیدهلی چفت در استفاده کنید. اگر یکی از کلیدها اتصال جریان نداشت، آن را تعویض نمایید.
علت ۵: تسمه پمپ آب
برخی مدل‌های قدیمی ماشین لباسشویی، مجهز به تسمه پمپ آب هستند. اگر تسمه پمپ پاره شده یا از کار افتاده باشد، دستگاه آب را تخلیه نخواهد کرد. تسمه را بررسی کرده و در صورت وجود ایراد کارکرد بیش از حدی، آن را تعویض نمایید.
علت ۶: شلنگ تخلیه
نخست، شلنگ را بررسی کنید که تاخوردگی، گره خوردگی یا خمیدگی بیش از حد نداشته باشد. اگر شلنگ تخلیه تاخوردگی یا خمیدگی داشت، آن را صاف نمایید. به‌ علاوه، شلنگ را باز کرده و هرگونه انسداد را بازرسی کنید. اگر انسدادی مشاهده شد، آن را رفع نمایید. اگر لازم بود شلنگ را تعویض کنید.
علت ۷: تله شاری یا coin trap
برخی ماشین‌های لباسشویی دارای کوین ترپ (تله شاری) برای به دام انداختن اشیای خارجی هستند تا وارد سیستم تخلیه آب نشود. کوین ترپ باید به صورت دوره‌ای بررسی شده و تمیز گردد. اگر خرده آشغال‌ها داخل کوین ترپ انباشته شوند، آن را مسدود نموده و عملیات تخلیه آب به درستی انجام نخواهد شد. اگر تخلیه به درستی انجام نشده یا آب کلاً تخلیه نمی‌گردد و دستگاه دارای کوین ترپ است، کوین را باز نموده و آن ر
علت ۸: قفل در
سیستم قفل در را برای هرگونه ایراد بازرسی کنید. اگر قفل در خراب بود، آن را تعویض کنید. قفل در قابل تعمیر نیست – اگر خراب بود باید تعویض گردد.