02122733491

کد خطا در ماشین لباسشویی آاگ 98/02/02 317 بازدید

کد خطای   i30
علت ارور i30 : آب از محلی نشت پیدا کرده است و یا این که در قسمت ته ماشین ظرفشویی ، ته نشین شده است .
رفع عیب ارور i30  : شیر آب را ببندید و به دنبال محل نشتی احتمالی بگردید.
 
علت ارور bio  : قفل کودک فعال شده است .
رفع عیب ارور bio  : به طور همزمان دکمه های Pre rinse و short را فشار دهید تا کد خطای BIO از روی صفحه تان پاک شود .
کد خطای C3
علت ارور c3 : آب از محلی نشت پیدا کرده است و یا این که در قسمت ته ماشین ظرفشویی ، ته نشین شده است .
رفع عیب ارور c3  : شیر آب را ببندید و به دنبال محل نشتی احتمالی بگردید.
 
کد خطای: AL4
علت ارور al4 م: آب از محلی نشت پیدا کرده است و یا این که در قسمت ته ماشین ظرفشویی ، ته نشین شده است .
رفع عیب ارور al4 ماشین ظرفشویی آاگ : شیر آب را ببندید و به دنبال محل نشتی احتمالی بگردید .
 
کد خطای : C1
علت ارور c1  : آب به دلیلی نمی تواند به محفظه ماشین ظرفشویی وارد شود .
رفع عیب ارور c1  : شیر آب ماشین ظرفشویی را کاملا ببندید و فیلتر آن را تمیز کنید و سپس مجددا شیر آب را باز کنید .
 
کد خطای : C2
علت ارور c2  : انسدادی در محل خروجی سینک ماشین ظرفشویی وجود دارد .
رفع عیب ارور c2 ماشین ظرفشویی آاگ : لوله تخلیه را از نظر وجود انسداد چک کنید .
 
کد خطای : C3
علت ارور c3  : سیستم جلوکیری از نشتی فعال شده است .
رفع عیب ارور c3  : فورا شیر آب را ببندید و با تعمیرگاه های مجاز تماس بگیرید .
 
ارور ماشین ظرفشویی آاگ مدل Electrolux Favorit 80800 ECO
کد خطای  : C0
 
علت ارور c0  : خطایی در ارتباط اجزای مختلف ماشین ظرفشویی ایجاد شده است .
رفع عیب ارور c0  : دسته سیم های آن را بررسی کنید.
 
کد خطای : C1
علت ارور c1  : مشکلی در ورود آب به محفظه ماشین ظرفشویی وجود دارد .
رفع عیب ماشین ظرفشویی آاگ : شیر آب و لوله ورودی آن را از نظر احتمال قطعی یا انسداد چک بکنید .
 
کد خطای  : C2
علت ارور اشکال در پمپ تخلیه
رفع عیب  : با تعمیر کار تماس بگیرید تا در صورت قابل تعمیر نبودن پمپ تخلیه ، آن را برایتان تعویض نماید .
کد خطای : C3
علت ارور : مشکل در کنترل آکوا
رفع عیب  : میکروسوییچ شناور را از نظر وجود اشکال بررسی کنید .