02122733491

علت خاموش شدن ناگهانی ماشین لباسشویی 98/02/03 756 بازدید

علت های خاموش شدن ناگهانی لباسشویی
 
از سالم بودن پریز و دو شاخه اطمینان حاصل نمایید.
 
احتمال دارد سیم لباسشویی شما دچار قطعی شده باشد.
 
بسیاری از لباسشویی ها دارای خازن پارازیت گیر هستند که احتمال دارد بر اثر نوسان برق خراب شده باشد.
 
احتمال دارد تایمر لباسشویی شما دچار فرسودگی و خرابی شده باشد.
 
احتمال دارد برد الکترونیکی (کامپیوتر) لباسشویی شما بر اثر نوسان برق یا هر دلیل دیگری خراب شده باشد.
 
احتمال دارد درب ماشین لباسشویی شما خوب بسته نشده باشد.
 
احتمال دارد دستگیره درب لباسشویی شما خراب شده باشد.
 
احتمال دارد قفل یا قفل کن الکتریکی لباسشویی شما خراب شده باشد
 
احتمال دارد کلید روشن و خاموش لباسشویی شما خراب شده باشد
 
احتمال دارد شیر برقی یا شیر الکتریکی لباسشویی شما خراب شده باشد
 
احتمال دارد آب ورودی به لباسشویی شما قطع یا دچار افت فشار شده باشد
 
در اکثر موارد فوق بی وقفه روشن کردن لباسشویی می تواند باعث خرابی شود, لذا بین هر بار شستشو بین دو تا سه ساعت فاصله دهید.
برطرف کردن ایراد خاموش شدن ناگهانی لباسشویی
 
برای اطمینان بعد از تمام شدن کار لباسشویی ماشین لباسشویی خود را از برق بکشید.
 
در صورت امکان از ترانس های محافظ برای ایمنی و محافظت در برابر نوسان برق استفاده شود.
 
بعد از کشیدن دگمه تایمر چراغ روشن نمی گردد و ماشین هیچ گونه کاری انجام نمی‌دهد.
 
پریز برق ندارد یا دوشاخه ماشین لباسشویی خراب است
 
سیم‌های رابط یا کابل رابط ایراددار است
 
کلید قطع و وصل خراب است
 
اتصالات کابل رابط به ترمینال درست نمی باشد
 
محل اتصالات هادی‌های کابل رابط در ترمینالها را بازدید نموده و در صورت مشاهده ایراد آن را برطرف کنید.
 
قفل خراب است
 
هادی‌ها را از میکروسوچ باز کنید و توسط اهم متر قطع و وصل اهرم دستی آن, وضعیت پلاتین‌های آن را مورد آزمایش قرار دهید. در صورت خرابی میکروسویچ آن را عوض کنید. چنانچه زبانه قفل‌دار , اهرم قفل را خوب فشار نمی‌دهد, نسبت به برطرف ایراد آن اقدام کنید.
 
ماشین لباسشویی برق دارد و چراغ روشن می شود ولی ماشین لباسشویی هیچ عملی ندارد.
 
موتور تایمر خراب است :
 
سیم‌های موتور تایمر را از تایمر باز کنید و آن را به طور مستقیم به برق بزنید. در صورتی که موتور کار نکرد آن را عوض کنید.
 
چرخ دنده‌ها خراب شده‌اند و حرکت محور موتور به محور تایمر انتقال نمی‌یابد : آن را عوض کنید.
 
لباس شویی روشن است اما آب نمی‌گیرد.
 
شیر تغذیه آب ندارد :
 
از جاری بودن آب شهر اطمینان حاصل کنید. در صورت وجود آب در لوله کشی منزل اشکال وجود دارد. نسبت به تعمیر آن اقدام کنید.