02122733491

علت باز نشدن قرص شوینده در ماشین ظرفشویی 98/02/04 2022 بازدید

یکی ازشایع ترین دلایل عدم حل شدن قرص ماشین ظرفشویی این است که راه ورود قرص رقیق شده وحل شده به داخل مخزن ظرفشویی برای شستن ظروف مسدود شده است، معمولا این مشکل به دلیل ناخالصی هایی که در قرص های بی کیفیت وجود دارد پیش می آید.برای جلوگیری از این مشکل باید از قرص ماشین ظرفشویی معتبر استفاده کنید.
 
قطع چرخه:
دیسپنسر  ماشین ظرفشویی برای باز کردن قرص ماشین ظرفشویی در یک نقطه خاص در طول چرخه با برنامه مشخصی دستور را دریافت میکند، بنابراین اگر چرخه قبل از رسیدن به آن نقطه و زمان معین متوقف شود، دیسپنسر عمل نمیکند . برای حل اینمشکل میتوانید که یک بار چرخه را قطع کنید، یک بار "Start / Cancel" را فشار دهید و درب ماشین ظرفشویی را باز کنید. سپس درب را ببندید و یکبار دیگر "شروع" را فشار دهید تا چرخه دوباره شروع به عملکرد کند. اگر "شروع / لغو" را بدون  باز کردن درب فشار دهید، چرخه لغو خواهد شد اما دستگاه دوباره و به طور صحیح شروع به فعالیت نمیکند. .با شروع یک چرخه شستشوی جدید دیسپنسر دوباره فرمان میگیرد و اقدام به حل کردن قرص ظرفشویی میکند.
 
مواد شوینده:
گاهی اوقات علت باز نشدن قرص در ماشین ظرفشویی قدیمی بودن یا فاسد شدن پوشش قرص است و یا در مکان گرم یا مرطوب نگهداری شده است.همیشه از مواد شوینده تازه ای که در یک نقطه ی خنک و خشک نگه داری شده است استفاده کنید.
 
کلید سوئیچ:
 درب جایگاه مواد شوینده ماشین ظرفشویی با یک سوئیچ که ممکن است گیر کرده باشد در کنترل می شود.شما باید از آزاد بودن سوئیچ مطمئن شوید.برای اینکار سوئیچ را با یک پارچه مرطوب کنید و آن را به آرامی حرکت دهید. اگر این روش موفق بود، سوئیچ و جایگاه مواد شوینده را با پارچه خشک خشک کنید و به روند همیشگی ادامه دهید.