02122733491

کد خطا در یخچال آاگ مدل A8 98/02/06 244 بازدید

ارور یخچال آاگ مدل A8  :
 
کد خطای ی : F1   
علت ارور f1   : در چنین حالتی به خاطر اشکالی که در ترموستات یخچال به وجود آمده است ، این سنسور که مربوط به دمای فریزر است ، به مدت ۲۰ دقیقه روشن می ماند و سپس برای ۲۰ دقیقه خاموش می شود .
رفع عیب ارور f1 : در چنین حالتی، عدد اهم مربوط به ترموستات فریزر را بررسی بکنید و بعد از آن، یخچال خودتان را از برق بکشید و از تعمیرکار بخواهید که به محل بیاید و خطاهای یخچال آاگ را رفع کند.
 
کد خطای : F2   
علت ارور f2 : اعلام این کد خطا ، به این معنی است که سنسور اوپراتور فریزر خراب یا قطع شده و مدار برد مربوط به کنترل دستگاه دچار مشکل شده است .
رفع عیب ارور f2  در چنین شرایطی ابتدا میزان اهم سنسور اوپراتور را باید چک بکنید و بعد از آن ، دستگاه را از برق بکشید
 
کد خطای  : F3   
علت ارور f3  : در چنین شرایطی ترموستات و یا سنسور دمای NTC دچار اشکال شده است .
رفع عیب ارور f3:  با مشاهده این کد خطا ، فورا دستگاه را از پریز بکشید و با نمایندگی های مجاز تماس بگیرید تا تعمیرکاری که خدمتتان می فرستند ، سنسور اپراتور را برایتان عوض کند و یا اگر که خرابی از مدار برد الکترونیک بود ، آن را برایتان تعمیر کند ‌.
 
کد خطای  : F4   
علت ارور f4  : این کد خطا نشان می دهد که ترموستات و یا سنسور دمای NTC دچار اشکال شده است .
رفع عیب ارور f4 : باید بلافاصله یخچال را از برق بیرون بکشید و با نمایندگی آن تماس بگیرید تا تعمیرکار بیاید و سنسور اوپراتور یخچال را برایتان عوض کند و یا مدار برد آن را برایتان تعمیر کند .
 
کد خطای  : F5   
علت ارور f5 : چنین شرایطی به علت ایجاد اشکال در ترموستات یخچال ، سرما کاهش یافته است .