02122733491

راه های تست کمپرسور کولر گازی 98/02/07 254 بازدید

راه های تست کمپرسور کولر گازی
 
کمپرسورها را به سه روش تست  کرد
 
    تست سیم پیچی کمپرسور
    تست صدای کمپرسور
    تست فشار کمپرسور
 
تست سیم پیچی کمپرسور هم در سه حالت انجام می شود :
 
    در حالت اول از روش تست کمپرسور کولر گازی باید درب ترمینال کمپرسور باز شود و سوکت های کمپرسور بازدید شود. اگر سوکت ها روغنی بود مانع ارتباط بین ترمینال و سوکت می شود . با پاک کردن این روغن ها ارتباط بین سوکت و ترمینال بهبود می یابد و مشکل حل می شود.
    حالت دوم بررسی سیم پیچی تست سیم پیچی است که بواسطه یک اهم متر انجام می شود . در این حلت با قرار دادن اهم متر روی حالت Buzzer باید کانکتورهای کمپرسور دو به دو تست شوند و ارتباط انها باید مشخص شود. همه این کانکتورها باید به هم راه داشته باشند. برای این منظور باید همه کانکتورها صدای بوق بدهند. اگر صدای بوق نیامد مشکل در سیم پیچی هست در غیر اینصورت با شنیدن صدای بوق مشخص می شود که همه کانکتورها و سیم پیچی ها سالم هستند.
 
اگر صدای بوق نداد اولین مشکل می تواند مرتبط با اورلود کمپرسور باشد بنابراین قبل از اینکه به سراغ سیم پیچی بروید باید اولود را بررسی کنید که خراب نشده باشد و یا در حالت عمل کردن نباشد.
 
    حالت سوم از روش تست کمپرسور کولر گازی بررسی اتصال بدنه کمپرسور است. بواسطه همان اهم متر اتصال بدنه را تست کنید . اگر کانکتورها به بدنه راه داده باشند کمپرسور اتصال کوتاه دارد و صدای بوق می دهد. برای تست بوسیله اهم متر باید یک سر اهم متر به یکی از کانکتورها و سر دیگر به بدنه اهم متر اتصال داده شود. اگر صدای بوقی نیامد یعنی اتصال بدنه ندارید ولی در صورت شنیدن صدای بوق اتصال بدنه رخ داده است.
 
موضوعی که باید در اتصال بدنه مورد نظر شما باشد این است که اگر سر اهم متر را بر قسمت رنگ شده کمپرسور قرار بدهید و یا کثیفی زیادی در ان منطقه باشد اهم متر به درستی عمل نمی کند.
 
نکته دیگر این است که بدانید همیشه نداشتن اتصال بدنه و یا راه ندادن کانکتورها به یکدیگر  نشان دهنده سالم بودن سیم پیچی کمپرسور نمی تواند باشد و یا سالم بودن سیم پیچی کمپرسور نمی تواند دلیل محکمی برای سالم بودن خود کمپرسور باشد زیرا سایر موارد نیز می تواند بر خراب بودن کمپرسور کولر گازی دلالت داشته باشد.
 
ضمن اینکه برای روش تست کمپرسور کولر گازی تست اتصال بدنه باید سیم های کمپرسور را قبلا جدا کرد هباشید و بعدا تست را انجام دهید.