02122733491

کد خطا در ماشین ظرفشویی آاگ 98/02/10 230 بازدید

علت کد خطا i30
•    نشتی آب
رفع ارور  
•    بستن شیر آب ورودی
•    بررسی مکان های مختلف برای نشتی آب از قبیل قفل درب و عدم سوراخ شدگی کف
•    بررسی برد الکترونیکی دستگاه
•    بررسی سنسور آب ورودی و پمپ تخلیه
علت کد خطا BIO
•    فعال شدن قفل کودک در دستگاه
رفع ارور
•    این کد ارور محسوب نمی شود و تنها با انتخاب همزمان گزینه های Pri rinse و short می توان آن را برطرف نمود.
علت کد خطا C3
•    نشتی آب
رفع ارور
•    بستن شیر ورودی آب
•    پیدا کردن نشتی آب
•    بررسی عدم سوراخ شدگی در کف دستگاه
•    بررسی برد الکترونیکی
علت کد خطا AL4
•    نشتی آب در محلی از ماشین ظرفشویی
رفع ارور  
•    بستن شیر آب
•    بررسی برد اصلی
•    بررسی ظروف از نظر وارونه بودن برای جلوگیری از جمع شدن آب
علت کد خطا  C1
•    عدم ورود آب به درون دستگاه
رفع ارور
•    بستن شیر آب ورودی
•    تمیز نمودن فیلتر آب
•    بررسی سنسور ورودی آب
•    بررسی برد مدار اصلی
علت کد خطا C2
•    عدم خروج آب پس از شستن ظروف
•    رفع ارور ماشین ظرفشویی آاگ
بررسی پمپ تخلیه
•    بررسی برد اصلی
•    بررسی فیلتر های خروجی
•    بررسی سنسور خروج آب
علت کد خطا C0
•    اشکال در اجزای فنی ماشین ظرفشویی
رفع ارور
•    بررسی کابل های مربوط به هر قطعه و کابل اصلی
•    بررسی اتصال کامل به پریز برق
علت کد خطا C3
•    اشکال در آکوا
رفع ارور  
•    کنترل میروسوئیچ شناور
•    بررسی برد الکترونیکی دستگاه
علت کد خطا I50
•    اشکال در هیت پمپ
رفع ارور
•    بررسی هیت پمپ
•    تعویض قطعات هیت پمپ
•    بررسی برد