02122733491

کد خطا در ماشین لباسشویی بوش 98/02/21 252 بازدید

ارور Er:01
ارور Er:01 بیانگر این است که درب دستگاه باز است. اگر درب بسته است اما این ارور را مشاهده می نماید پیشنهاد می کنیم سوئیچ یا قفل درب ماشین لباسشویی را تعویض نمیاد.  
ارور Er:04
قفل کننده درب یا سوئیچ درب اگر صحیح می باشد و مشکلی ندارد اما ارور Er:04 بر روی نمایشگر نمایش داده می شود ممکن است ماژول مربوطه بر روی برد الکترونیکی اصلی ایراد داشته باشد.  برای حل مشکل چند دقیقه دستگاه را خاموش کنید و از برق بیرون بکشید. مجددا روشن کنید. اگر مشکل برطرف نشد باید برد الکترونیکی تعمیر یا تعویض شود.
ارور Er:05 و Er:06
هر دو ارور فوق مربوط خرابی و وجود مشکل در سنسور دمای ماشین لباسشویی بوش می باشد. باید سنسور دما تعویض گردد.  
ارور Er:07
ارور Er:07 مربوط به مشکل هیتر(Heater) یا المنت می باشد. این ارور زمانی رخ می دهد که دمای هیتر بالا می رود اما برد الکترونیکی اصلی دستور خاموش شدن به هیتر را صادر نمی کند. ممکن است هیتر به صورت فیزیکی آسیب دیده باشد. هیتر در کف و زیر دیگ قرار دارد. اگر هیتر یا المنت سالم باشد ممکن است برد الکترونیکی اصلی ایراد داشته باشد.
ارور Er:08
ارور Er:08 برعکس ارور Er:07 می باشد. به این صورت که دستور خاموش شدن هیتر یا المنت از برد الکترونیکی صادر می شود اما هیتر خاموش نمی شود. در این مورد نیز باید هیتر و برد الکترونیکی هر دو چک و بررسی شوند.
ارور Er:09
یکی از ارورها یا کد خطای مهلک برای لباسشویی بوش مدل NEXXT ارور Er:09 می باشد. این ارور بیانگر این است که ارتباط بین برد الکترونیکی و ماژول موتور اصلی دستگاه دچار اختلال شده است. برای حل مشکل لازم هر دو قطعه چک و بررسی شوند.
ارور Er:011 و Er:12
هر دو ارور فوق نشان دهنده این است که زمان پر شدن آب در دیگ بیش از حد ممکن است. احتمال دارد دستگاه نشتی آب داشته باشد یا همچنین ممکن است سنسور تشخیص آب ورودی دچار مشکل شده باشد.
ارور Er:13
این ارور بیانگر این است که زمان تخلیه بسیار زیاد طول کشده شده است. باید طبق بازه زمانی مشخص و از پیش تنظیم شده ای آب در ماشین لباسشویی تخلیه گردد. در غیر این صورت ممکن است پمپ تخلیه ماشین لباسشویی ایراد داشته باشد.
ارور Er:14
ارور Er:14 نشان دهنده این است که سطح آب در دیگ دستگاه بیشتر از حد مجاز بالا آمده است. ممکن است سنسور تشخیص طیح آب معیوب شده باشد.  
ارور Er:17
این ارور نیز فنی می باشد و مشکل در Aquastop دستگاه می باشد.  
ارور Er:20
ارور Er:20 مربوط به این است که پروسه چرخش کامل شده باشد اما برد الکترونیکی این فعالیت را تشیخص نداده است. یا ممکن است برد الکترونیکی دستور قطعه پروسه چرخش را صادر نماید اما موتور گردان همچنان کار کند. در این صورت ارور Er:20 بر روی نمایشگر نشان داده می شود.
ارور Er:21
بیانگر این است که مواد شوینده استفاده شده کیفیت لازمه را ندارد. همیشه از مواد شوینده با کیفیت استفاده کنید.
ارور Er:22
مشکل در سیم برق می باشد. اگر اتصالی وجود داشته باشد ارور Er:22 بر روی نمایشگر نمایش داده می شود.
ارور Er:25
قفل کننده یا سوئیج درب قفل شده است و مشکل دارد.  قفل کننده یا سوئیچ درب را تعویض نماید.