02122733491

علت صدای فن یخچال چیست؟ 98/03/02 230 بازدید

علت صدای فن یخچال
ممکن است در هنگام کار کردن یخچال صداهایی را از خود تولید کند برخی از این صداها طبیعی هستند و بعضی از آنها غیر طبیعی هستند . صدا های تولیدی یخچال غیرطبیعی و نشان دهنده ی عیبی در یخچال است ، ممکن است صدای غیر طبیعی ایجاد شده نشان دهنده معیوب شدن موتور فن اپراتور باشد ، فن اواپراتور بر اثر گذشت زمان ممکن است فرسوده شده باشد و یا نیاز به سرویس و روغن کاری داشته باشد ، در صورتی که به این فرسودگی و سرویس فن توجه نشود باعث ایجاد صدا هایی در فریزر می شود ، برای حل این مشکل یخچال را خاموش کنید و مواد غذایی را خارج کنید و به یخچال اجازه دهید یخ های موجود در یخچال آب شود می توانید از سشوار برای آب کردن یخ ها استفاده کنیم ، برای این که بتوانید موتور فن معیوب شده را تعویض کنید و موتور جدیدی را جایگزین آن کنید باید دقت کنید و صفحه مشبک اپراتور را باز کرده تا به موتور دسترسی پیدا کنید ، پس از آن سیم ها را قطع کنید و به وسیه باز کردن پیچ و مهره ها آن را خارج کنید .
اگر صدا از پره های فن یخچال باشد در این صورت یخچال شما در قسمت فریزر تولید صدا می کنه یا وزوز می کند ، در این صورت مشکل از تیغه های فن است که آن صدمه دیده است و برای این کار باید پره ها را عوض کنید.