02122733491

علت عدم تخلیه ماشین لباسشویی بعد از اتمام شستشو چیست؟ 98/03/18 194 بازدید

عدم تخلیه آب ماشین لباسشویی در حالی که برنامه شستشوی به اتمام رسیده یکی از مشکلات ماشین لباس شویی است. که این مشکل به دو حالت کلی تقسیم بندی می شود.
۱- آب داخل دیگ ماشین لباسشویی تمیز است :
اگر آبی که داخل دیگ ماشین لباسشویی بود، تمیز است مشکل ازشیر الکترویکی ماشین لباسشوییاست که باید نسبت به تعویض یا تعمیر شیر برقی لباسشویی اقدام نمایید.
۲- آب داخل دیگ ماشین لباسشویی کثیف است :
اگر آبی که داخل دیگ ماشین لباسشویی بود، کثیف است مشکل عدم تخلیه آب در ماشین لباسشویی بخاطر انصداد فاضلاب می باشد که باید بررسی شود.
شیر برقی چیست ؟
شیر برقی یک وسیله ی مگنتی است که وظیفه آن قطع و وصل کردن جریان آب به داخل ماشین لباسشویی است. شیربرقی که به آن شیر الکتریکی نیز گفته می شود به این صورت عمل میکند که در زمانی که مقدر آب داخل دیگ ماشین لباسشویی به حد نصاب (حد مجاز) برسد توسط هیدروستات دستور قطع جریان آب را به داخل دیگ ماشین لباسشویی را صادر می کند.
۵ علت ماندن آب داخل ماشین لباسشویی در انتهای برنامه یا در اواسط برنامه شستشو
در حالتی که ماشین لباسشویی در انتهای برنامه یا در اواسط برنامه قرار دارد و آب در ماشین لباسشویی باقی می ماند به چند علت بستگی دارد.
۱- فیلتر ماشین لباسشویی چک شود :
ممکن است به علت گیر کردن نخالات در فیلتر ماشین لباسشویی ، دیگر عملکرد مناسبی نداشته باشید و باعث شود آبد داخل ماشین لباسشویی بماند. برای تعویض فیلتر ماشین لباسشویی میتوانید از قسمت پایین لباس شویی اقدام به تعویض فیلتر نمایید.
۲- خرطومی زیر دیگ ماشین لباسشویی چک شود :
باید همیشه به این نکته دقت داشته باشید که ممکن است نخلاتی که همراه با لباسهای خود داخل ماشین لباسشویی قرار میدهد در خرطومی دیگ ماشین لباسشویی قرار گیرند که بعد از مدتی از خروج آب جلوگیری خواهد کرد.
برای اطمینان از اینکه خرطومی لباسشویی شما هیچ گونه رسوب و نخلاتی داخلش قرار نگرفته با دست باید خرطومی را فشار دهید و آن را بررسی نمایید.