02122733491

کد خطا در کولر گازی سامسونگ 98/03/20 762 بازدید

ارور کولر گازی سامسونگ 12000-18000-24000
•    کد خطا E1 - اشکال خطا از سنسور هوای محیطی می باشد / مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور
•    کد خطا E2 - مشکل ارور از سنسور لوله اوپراتور می باشد / مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور
•    کد خطا E3 - علت خطا خرابی فن یونیت داخلی تعویض فن و در آخر خرابی از برد / مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور
•    کد خطا E6 - این ارور مربوط است به خرابی مدار برد الکترونیک زمانی که تمام چراغها روشن شده است دستگاه نیاز به کد دارد ارور کولر گازی سامسونگ 45000 ایستاده
•    کد خطا E1 - خطای سنسور یونیت داخلی می باشد / خرابی سنسور یونیت داخلی مقدار مقاومت سنسور یونیت چک شود سیم کشی چک شود
•    کد خطا E5 - علت خطا از خرابی سنسور لوله یونیت داخلی / مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر خرابی از مدار برد
•    کد خطا E6 - مشکل خطا خرابی سنسور لوله یونیت داخلی / مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر خرابی از مدار برد  
ارور کولر گازی سامسونگ 50000 ایستاده Queen
•    کد خطا E1 - خطای سنسور محیط یونیت داخلی می باشد / خرابی سنسور یونیت داخلی مقدار مقاومت سنسور یونیت چک شود سیم کشی چک شود
•    کد خطا EE - 00 - نقص در برق یونیت داخلی دستگاه
•    کد خطا EE - 01 - اشکال در برق یونیت خارجی
•    کد خطا E5 - علت خطا از خرابی سنسور لوله اوپراتور / مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر خرابی از مدار برد
•    کد خطا E6 - مشکل خطا خرابی سنسور کندانسور یونیت خارجی / مقدار اهم سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر خرابی از مدار برد
•    کد خطا ER - مشکل در کابل ارتباطی بین یونبت خارجی و یونیت داخلی دستگاه
•    کد خطا EB - محل بستن فازها در یونیت بیرونی مشکل دارد
•    کد خطا ED - این ارور مربوط می شود به ﻣﺸﻜﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ دو ﺑﺮد اصلی و نمایشگر
•    کد خطا EA - مشکل در کابل های ارتباطی بین دو یونیت داخل و خارج می باشد  
ارور کولر گازی سامسونگ دوتیکه ایستاده 50 هزار 3 فاز مدل Mirage
•    کد خطا E1 01 - مشکل در کابل های ارتباطی بین دو یونیت داخل و خارج می باشد  
•    کد خطا E1 21 - علت خطا از سنسور محیطی یونیت داخلی / مقدار اهم سنسور چک شود سیم کشی بررسی شود / تعویض سنسور و در آخر خرابی برد
•    کد خطا E1 22 - این خطا مربوط است به سنسور لوله ورودی اوپراتور / بررسی مقدار اهم سنسور تعویض سنسور / سیم های ارتباطی چک شود و در آخر ایراد از مدار برد
•    کد خطا E1 54 - اشکال ارور از فن یونیت داخلی می باشد / سوختگی فن / سیم کشی چک شود و در آخر خرابی برد
•    کد خطا E1 62 - مشکل این ارور از حافظه دستگاه EEPROM پاک شدن برنامه و برنامه ریزی مجدد / کد گذاری شود و در نهایت تعویض مدار برد داخلی
•    کد خطا E1 63 - دستگاه نیاز به کد مجدد دارد
•    کد خطا E1 86 - پیغام این خطا از MPI
•    کد خطا E4 25 - علت خطا از ترتیب فازها 3 فاز می باشد فازها باید جا به جا شود
ارور کولر گازی سامسونگ مدلMultipanel classic
•    کد خطا t 0 - علت خطا مربوط است به سنسور محیطی کندانسور / سیم های ارتباطی به سنسور چک شود تعویض سنسور و در آخر مشکل از مدار برد
•    کد خطا t A - اشکال خطا مربوط است به سنسور لوله کندانسور A / بررسی سنسور و مقدار اهم آن / سیم کشی بررسی شود / تعویض سنسور و در آخر ایراد از برد
•    کد خطا t b - این ارور از سنسور لوله کندانسور B می باشد / بررسی مقدار اهم سنسور و تعویض آن / سیم کشی بررسی شود و در آخر اشکال از مدار برد
•    کد خطا t c - پیغام این خطا مربوط می شود به سنسور لوله کندانسور C / بررسی سنسور و مقدار اهم آن / سیم کشی بررسی شود / تعویض سنسور و در آخر ایراد از برد
•    کد خطا A - علت خطا مربوط است به کارکرد یونیت در حالت تست A
•    کد خطا b - اشکال این خطا از کارکرد یونیت در حالت تست B است
•    کد خطا C - این ارور مشکل در کارکرد یونیت در حالت تست C می باشد
•    کد خطا CA - شرح کارکرد یونیت a در وضعیت تست صحیح می باشد
•    کد خطا c b - شرح کارکرد یونیت b در وضعیت تست صحیح می باشد
•    کد خطا CC -  شرح کارکرد یونیت c در وضعیت تست صحیح می باشد
•    کد خطا CO - علت خطا از ارتباط فرمان بین یونیت خارجی و تمام پنل ها / بررسی موتور فن خارجی و شیر برقی و در آخر مشکل از برد
•    کد خطا G - مشکل این ارور از کمبود گاز مبرد می باشد
•    کد خطا AC - این خطا مربوط است به بالا بودن دمای کندانسور A
•    کد خطا GC - اشکال این خطا مربوط می شود به بالا بودن دمای کندانسور B