02122733491

علت عدم تخلیه آب در ماشین لباسشویی ال جی 98/04/16 220 بازدید

دلیل عدم تخلیه آب لباسشویی ال جی

مسدود شدن خروجی آب:
نخستین علتی که ممکن است سبب عدم تخلیه آب لباسشویی ال جی گردد، مسدود شدن خروجی آب به دلیل انباشت پرز‌های لباس یا وجود یک شی‌ء است. در صورتی که علت اشکال پیش آمده این باشد، می‌توان با باز کردن درب پمپ، خروجی آن را تمیز کرده و مشکل را رفع کرد.

جدا شدن شیلنگ تخلیه آب ماشین لباسشویی:
مورد دیگری که ممکن است سبب عدم تخلیه آب لباسشویی ال جی ‌گردد، جدا شدن شیلنگ تخلیه آب ماشین لباسشویی از این دستگاه است. بنابراین توصیه می‌شود که شلنگ پشت دستگاه را چک نمایید. قرارگیری شلنگ تخلیه آب باید به گونه‌ای باشد که حداقل تا نصف ارتفاع ماشین لباسشویی بالا باشد.

عدم صدور فرمان تخلیه آب توسط بُرد یا تایمر دستگاه:
احتمال دیگری که وجود دارد آن است که بُرد یا تایمر دستگاه، فرمان تخلیه آب ماشین لباسشویی را صادر نمی‌کند. اطمینان از این مسئله نیاز به بررسی دستگاه توسط کارشناسان تعمیر دارد.

تاخوردگی و یا شکستگی شیلنگ لباسشویی:
‌مورد دیگری که ممکن است سبب عدم تخلیه آب لباسشویی ال جی گردد، تاخوردگی و یا شکستگی شیلنگ لباسشویی است.

خراب شدن یا از کار افتادن کامل موتور پمپ تخلیه:
خراب شدن یا از کار افتادن کامل موتور پمپ تخلیه نیز علت دیگری است که می‌تواند سبب عدم تخلیه آب لباسشویی ال جی گردد. در صورتی که اشکال پیش آمده به این علت باشد باید پمپ تخلیه کاملاً عوض شود.

نامناسب بودن طول شلنگ:
نامناسب بودن طول شلنگ تخلیه نیز می‌تواند سبب عدم تخلیه آب لباسشویی ال جی گردد. باید توجه داشت که طول شیلنگ تخلیه نباید بیشتر از ۷ یا ۸ متر باشد.