02122733491

ارور در ماشین ظرفشویی سامسونگ 98/05/03 1253 بازدید

کد خطا یا ارور ۴E ظرفشویی سامسونگ
علت بروز ارور ۴E ماشین ظرفشویی سامسونگ:
تشخیص عدم وجود آب ۶ دقیقه پس از شروع به کار ماشین ظرفشویی
بررسی و تعمیر:
ابتدا بررسی کنید که شیر آب ماشین ظرفشویی باز است. سپس قطع کن شیر آب، دریچه ورودی آب و اتصالات سیم کشی روی شیر ورودی باید مورد بررسی قرار بگیرند و در صورت نیاز جایگزین شوند.
کد خطا یا ارور ۴E1 ظرفشویی سامسونگ
 
علت بروز ارور ۴E1 ماشین ظرفشویی سامسونگ:
دمای آب ورودی به ماشین ظرفشویی، بیش از ۱۷۶ درجه فارنهایت (۸۰ درجه سانتی گراد) است.
بررسی و تعمیر:
دمای شیر آب گرم آشپزخانه باید مورد بررسی قرار بگیرد. اگر دمای آن بیش از ۱۲۰ درجه فارنهایت (۵۰ درجه سانتی گراد) باشد، باید دمای آب را پایین بیاورید. اگر دمای آب زیر ۱۷۶ درجه فارنهایت (۸۰ درجه سانتی گراد) است، ترموستات (سنسور دما) معیوب است و باید جایگزین شود و اگر مشکل همچنان پابرجا بود، باید مجموعه برد اصلی (PBA) جایگزین شود.
کد خطا یا ارور tE1 ظرفشویی سامسونگ
 
علت بروز ارور tE1 ماشین ظرفشویی سامسونگ:
خطای ترموستات (سنسور دما)
بررسی و تعمیر:
در صورت بروز خطای tE1 باید تمامی اتصالات و سیم های ترموستات مورد بررسی قرار بگیرند و هر کدام که آسیب دیده اند، جایگزین شوند. در صورتی که مشکل از سیم ها نباشد باید خود ترموستات جایگزین شود و اگر مشکل همچنان باقی بود باید برد اصلی (PBA) جایگزین شود.
کد خطا یا ارور ۵E یا SE ظرفشویی سامسونگ
 
علت بروز ارور ۵E یا SE ماشین ظرفشویی سامسونگ:
ظرفشویی آب را تخلیه نمی کند و یا اینکه سرعت تخلیه آب به اندازه کافی نیست.
بررسی و تعمیر:
لوله ها و شلنگ های تخلیه باید برای هر گونه انسداد و گرفتی مورد بررسی قرار بگیرند و در صورتی که آسیب دیده اند، باید جایگزین شوند. همچنین پمپ تخلیه باید مورد بررسی فنی قرار بگیرد و در صورتی که آسیب دیده باشد، جایگزین شود.
کد خطا یا ارور OE ظرفشویی سامسونگ
 
علت بروز ارور OE ماشین ظرفشویی سامسونگ:
تشخیص سرریز آب
بررسی و تعمیر:
در چنین مواقعی، حتماً ابتدا ماشین ظرفشویی را از پریز بکشید. سپس دریچه شیر ورودی آب و برد اصلی (PBA) را بررسی نموده و در صورت لزوم جایگزین کنید.
کد خطا یا ارور LE ظرفشویی سامسونگ
 
علت بروز ارور LE ماشین ظرفشویی سامسونگ:
نشت آب تشخیص داده شده است.
بررسی و تعمیر:
برای مشکل نشت آب از زیر ماشین ظرفشویی، باید همه شلنگ ها، لوله ها و پمپ تخلیه برای هرگونه آسییب و ترک خوردگی مورد بررسی قرار بگیرند و در صورت معیوب بودن جایگزین شود.
کد خطا یا ارور HE ظرفشویی سامسونگ
 
علت بروز ارور HE ماشین ظرفشویی سامسونگ:
المنت هیتر خراب شده است.
بررسی و تعمیر:
ماشین ظرفشویی باید از پریز برق جدا شود و اتصالات سیم کشی هیتر مورد بررسی قرار بگیرد. در صورتی که هیتر آسیب دیده باشد، باید جایگزین شود. اگر هیتر مشکلی ندارد، باید مجموعه برد اصلی (PBA) جایگزین شود.
کد خطا یا ارور HE1 ظرفشویی سامسونگ
 
علت بروز ارور HE1 ماشین ظرفشویی سامسونگ:
ترموستات دمای ۱۷۶ درجه فارنهایت (۸۰ درجه سانتی گراد) یا بیشتر را در داخل ماشین ظرفشویی تشخیص می دهد.
بررسی و تعمیر:
دوشاخه ماشین ظرفشویی را از پریز برق بکشید. درب دستگاه را باز کنید و به دقت درجه حرارت آب درون ماشین ظرفشویی را بررسی کنید. اگر دمای آب نزدیک به ۱۷۶ درجه فارنهایت بود، احتمالاً رله هیتر بر روی برد اصلی (PBA) گیر کرده است که باید PBA اصلی جایگزین شود. اگر دمای آب کمتر از ۱۷۶ درجه فارنهایت بود، احتمالاً ترموستات (سنسور تشخیص دما) معیوب است و باید جایگزین شود. اگر مشکل همچنان پابرجا بود، باید PBA اصلی جایگزین شود.
کد خطا یا ارور ۹E ظرفشویی سامسونگ
 
علت بروز ارور ۹E ماشین ظرفشویی سامسونگ:
پایین بودن سطح آب.
بررسی و تعمیر:
ظروف عمیقی را که از آب پر شده اند، از ماشین ظرفشویی خارج کرده، آب آن ها را خالی نمایید و برنامه شستشو را دوباره راه اندازی نمایید. در صورتی که ظرفشویی شما تراز نبود، پایه ها را تنظیم نمایید تا دستگاه تراز شود. دوشاخه دستگاه را از برق بکشید و سیم های شل شده سیم کشی را برای سنسور سطح آب مجدداً متصل نمایید. اگر سیم کشی ها آسیب دیده اند، آن ها را جایگزین نمایید. اگر اتصالات سیم ها مشکلی ندارد، احتمالا سنسور سطح آب باید جایگزین شود.
کد خطا یا ارور bE2 ظرفشویی سامسونگ
 
علت بروز ارور bE2 ماشین ظرفشویی سامسونگ:
گیر کردن دکمه در کنترل پنل
بررسی و تعمیر:
تمام دکمه های روی کنترل پنل را برای آزاد کردن دکمه گیر کرده فشار دهید. اگر دکمه گیر کرده آزاد نشد، باید کنترل پنل جایگزین شود.
کد خطای Heavy در ظرفشویی سامسونگ
علت بروز ارور Heavy ماشین ظرفشویی سامسونگ:
نشت آب
بررسی و تعمیر:
این مشکل مربط به شلنگ تخلیه ماشین ظرفشویی می باشد.
ارور یا خطای چشمک زدن چراغ های Heavy, Delicate و Quick
علت بروز ارور چشمک زدن چراغ های Heavy, Delicate و Quick ماشین ظرفشویی سامسونگ:
خطای سنسور دما. اگر چراغ های Heavy, Delicate و Quick چشمک می زنند، اما دکمه Normal چشمک نمی زند، به معنای آن است که سنسور دمای ماشین ظرفشویی مشکل پیدا کرده است.
بررسی و تعمیر:
برنامه شستشوی ماشین لباسشویی را بدون مواد شوینده اجرا کنید. اگر چراغ ها همچنان روشن هستند، تعویض قطعه مورد نیاز است.
ارور یا خطای چشمک زدن چراغ های Delicate و Quick
علت بروز ارور چشمک زدن چراغ های Delicate و Quick ماشین ظرفشویی سامسونگ:
ماشین ظرفشویی فکر می کند که درب باز است.
بررسی و تعمیر:
به درستی درب را ببندید و ببینید که آیا چراغ ها خاموش می شوند یا نه. اگر چراغ ها خاموش نشدند، سوئیچ درب معیوب است.
کد خطا یا ارور PE ظرفشویی سامسونگ
 
علت بروز ارور PE ماشین ظرفشویی سامسونگ:
خطای نیمه بار
بررسی و تعمیر:
ظرفشویی را از برق جدا کنید و هر سیم شل شده بر روی موتور توزیع کننده و سوئیچ توزیع کننده را دوباره متصل کنید. در صورتی که سیم ها آسیب دیده اند، آن ها را تعویض کنید. اگر سیم ها مشکلی ندارند، مجموعه توزیع کننده را که شامل بشقاب، موتور توزیع کننده و میکروسوئیچ است را تعویض کنید